LT EN
Naujienos
Kvalifikacijos tobulinimo programos

 

Konkursas! 

 

     Varėnos švietimo centras kviečia bendrojo ugdymo įstaigas, individualias įmones, viešąsias įstaigas, tarnybas, privačius asmenis, teikiančius įvairias konsultacijas bei neformalaus švietimo paslaugas, dalyvauti rajono bendruomenės neformalaus švietimo programų atrankoje. 
     Atrankoje dalyvaujančios institucijos ir privatūs asmenys turi turėti ir kartu su pasiūlymu (Priedas Nr. 1) pateikti dokumentą (kopiją licencijos arba kvalifikacijos pažymėjimo arba įstaigos registracijos pažymėjimo), liudijantį kvalifikuotą ir kokybišką švietimo paslaugos teikimą.
     Atrankoje dalyvaujanti institucija arba asmuo įsipareigoja neformalaus švietimo programas vykdyti iki 2019 m. gruodžio 31 d.
     Pasiūlymus, atrankoje dalyvaujančios institucijos ir asmenys, pateikia iki: pirmas etapas - einamojo mėnesio 10 d., antras etapas - einamojo mėnesio 20 d. pagal nustatytą formą atskirai kiekvienam iš nurodytų prioritetų.

 Prioritetai:

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas taikant Bendrąsias programas priešmokykliniame, pradiniame ir pagrindiniame ugdyme bei XI-XII klasėse.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, skatinantis modernizuoti visų dalykų ugdymo turinį, metodus, vertinimą ugdymo procese, plėtojantis profesinę ir vadybinę kompetenciją.
Rajono bendruomenės švietimas informacinių technologijų srityje.
Rajono bendruomenės teisinis švietimas.
Rajono bendruomenės ir savivaldybės ryšių stiprinimas.
Rajono bendruomenės kaip žinių visuomenės ugdymas.

     Atrinktų programų autoriai ir institucijos bus informuojamos individualiai ir tik po atrankos bus tiksliai susitariama dėl programos vykdymo vietos ir laiko bei pasirašoma autorinė paslaugos teikimo sutartis.


 Akredituotos nacionalinio lygio programos