LT EN
Naujienos
Darbo planas

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

el. p. svietimo.centras@varena.lt

 

 

Ugdymo įstaigų vadovams

 

 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BIRŽELIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. V-5-146

Varėna

 

Informuojame, kad birželio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

 

SEMINARAI

 

12 d. 9 val. Šakių kultūros centro darbuotojams „Dzūkų etninės kultūros vertybės“. Lektoriai: Mindaugas Černiauskas, Merkinės kraštotyros muziejaus direktorius; Algimantas Černiauskas, Dzūkijos nacionalinio parko Lankytojų centro vedėjas. Varėnos rajono lankytinose vietose.

 

METODINIAI PASITARIMAI

 

11 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams edukacinė išvyka į Dargužių amatų centrą: susitikimas su fotomenininku Ričardu Anusausku bei edukacinė veikla „Piešiu širdimi“. Atsakinga – Vilija Latvienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Registruotis iki birželio 7 d. te. 8 310 31534 arba interneto svetainėje www.varenossc.lt. Išvykstama nuo Švietimo centro 13.30 val. Išvykos kaina 15 eurų.

 

 MOKYMO KURSAI EKSTERNAMS


Birželio mėn. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams tęsiama 40 val. ,,Skaitmeninio raštingumo kompetencijos programa“ (programa patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašo patvirtinimo“). Lektorė – Diana Užgirienė, Varėnos švietimo centro metodininkė.

 

PARODOS

 

3 d. Respublikinis vaikų piešinių konkursas-paroda „Laiminga vaikystė mažųjų akimis“. Kūrybiniai darbai siunčiami paštu arba pristatomi organizatoriams iki gegužės 29 d. adresu Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Parko g. 6, Varėna, LT-65192. Piešinių konkurso-parodos nuostatus rasite svetainėje www.varenossc.lt. Organizatorės: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Irena Romaškienė ir vyresnioji auklėtoja Silva Mikučionytė-Bingelienė.

 

KITI RENGINIAI

 

4 d. 13.30 val. Projekto „Lyderių laikas 3“ koordinatorių susitikimas. Varėnos švietimo centre.

6 d. 9.30 val.  Daugiabučių namų gyventojams konsultacijos ir atsakymai į klausimus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo). Konsultuos ir į klausimus atsakys VšĮ „Pro partners“ konsultantai. Registruotis el. p. svietimo.centras@varena.lt arba tel. (8 310) 31 534.Varėnos švietimo centre.

18 d. 13 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovams konsultacija ugdymo plano rengimo klausimais. Pranešėjos: Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė ir Pagrindinio ir vidurinio skyriaus patarėja Audronė Šuminienė. Varėnos švietimo centre.

25 d. 11 val. Varėnos švietimo centro darbuotojams edukacinė išvyka į Dargužių amatų centrą: susitikimas su fotomenininku Ričardu Anusausku.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

-

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.30-14.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

-

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

11.00-11.30 val.;

13.30-14.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

-

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

4 d. 8-12 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

6 d. 8-12 val. Merkinės lopšelio-darželio, Vilniaus rajono Riešės pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

11 d. 8-12 val. Merkinės lopšelio-darželio mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

13 d. 8-12 val. Varėnos „Žilvičio“ ir Merkinės vaikų lopšelių-darželių vaikų įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

4, 11, 18, 25 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

5, 12, 19, 26 d. 16 val.  „Kino popietės“.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

6, 13, 20, 27 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

7, 14, 21, 28 d. 17 val. „ Just Dance “.

Kompiuterinio šokių žaidimo varžybos.

1, 8, 15, 22, 29 d. 14 val. Veiklos lauke.

Lauko žaidimai, išvykos, žygiai.

Projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai“ veiklos

Užimtumo tarnyboje prie LR SADM Varėnos skyriuje:

Birželio mėn. Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre:

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

16 d.                         Išvyka į Latviją: Liepoją, Ventspilį, Jūrmalą.

 

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Birželio mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Birželio mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                            Janina Šimelionienė

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

el. p. svietimo.centras@varena.lt

 

 

Ugdymo įstaigų vadovams

 

 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO GEGUŽĖS MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. V-5-93

Varėna

 

Informuojame, kad gegužės mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

13 d. 13 val. Įvairių dalykų mokytojams „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrojo lavinimo klasėje“. Laimutė Tautkienė – Druskininkų švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė. Seminaro kaina 15,60 Eur. Neįvyks, nesusirinko grupė. Nukeliama tolimesniam laikui.

21 d. 8-17 val. Varėnos  rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams 8 val. mokymai, skirti susipažinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 eurai.

29 d. 9 val. Mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams Specialiosios pedagogikos ir psichologijos vykdomo ES Projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymai II dalis. Varėnos švietimo centre.

 

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA

 

11 d. 10 val. Respublikinė mokslinė praktinė konferencija muzikos pedagogams, etno kultūros specialistams, atlikėjams „Etninė kultūra: praeitis, dabartis, ateitis“. Atsakinga – Diana Užgirienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (Varėnos „Ryto“ progimnazijos patalpose, Dzūkų g. 64).

 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

3 d. 9.30 val. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo (muzikos) pedagogams metodinė diena „Augu su muzika“. Informacija teikiama tel. +370 675 40043 arba el.p. nerijus.bakula@gmail.com. Metodinei dienai parengti žodinius, stendinius arba vaizdo pranešimus, ugdymo priemones. Pranešimų trukmė iki 10 min. Stendinius pranešimus atsinešti renginio dieną prieš registracijos pradžią. Užpildytą paraišką pateikti iki 2019 m. balandžio 26 d. el. p. nerijus.bakula@gmail.com. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (Parko g. 6, Varėna).

9 d. 10 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikų komandoms respublikinis konkursas „Futboliukas – mano draugas“. Veiklą ves: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio neformalaus ugdymo (kūno kultūros) vyresnioji mokytoja Ineta Balkuvienė, vyresnioji auklėtoja Alė Uždavinienė ir auklėtoja Edita Nekrevičienė. Registruotis būtina iki balandžio 24 d. tel. 8-610-40932 arba el.p. aleuzd@gmail.com. Komandą sudaro 3 vaikai. Komandos pasiruošia prisistatymą ar savo šūkį. Vyks Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio kieme (Parko g. 6, Varėna).

15 d. 9 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikų komandoms (komandą sudaro 3 vaikai) matematinė viktorina  „Linksmi ir išdykę skaičiai“. Atsakinga – Loreta Brakauskienė, Matuizų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja. Registruotis iki gegužės 10 d. el.p. vildora@gmail.com. Matuizų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriuje. (Traukinys Varėna – Matuizos 8.36-8.46 val., Matuizos – Varėna 11.37-11.46 val.).

16 d. 14 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Mokyklos socialinio pedagogo darbo aktualijos“. Atsakinga – Ramunė Varanauskienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos socialinė pedagogė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje. 

22 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams kompiuterines priemones: „Šiukšlių rūšiavimas“, „Lietuvoje žiemojantys paukščiai“, „Profesijos“ ir „Aš saugus, nes žinau“ pristatys Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio vyresniosios auklėtojos Skaistė Kudžmaitė ir Asta Rimkuvienė. Varėnos švietimo centre.

24-26 d.  Varėnos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pedagogų padėjėjams, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojams „Pomėgių ir fizinio pajėgumo dermė“. Atsakinga – Inga Bielevičienė, Varėnos „Pasako“ vaikų lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja metodininkė. Registruotis iki gegužės 15 d. Registracija ir papildoma informacija tel. 8 686 98284. Palangos mieste.

30 d. 9-12 val.          Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui forumas „Nuolatinis mokyklų tobulinimas: metodai ir vadovo vaidmuo“ I diskusijos tema „Ar mokytojo profesinis tobulėjimas veda link pamokos kokybės“. Forumą ves – Janina Šimelionienė, Varėnos švietimo centro direktorė. Medžiaga pasiruošimui: įstaigos įsivertinimo ir pedagogo profesinės ūgties planavimo informacija, tinklapis http://www.svietimonaujienos.lt/mokytojo-profesinis-tobulejimas-remiantis-mokyklu-isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo-duomenimis/ Varėnos švietimo centre.

30 d. 8 val.  Specialiesiems pedagogams ir logopedams „Aplinkos pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“. Išvyka į Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybą bei lopšelį-darželį „Pasaka“. Atsakinga – Gražina Maziukienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialioji pedagogė metodininkė. Išvykstama 8 val. nuo Varėnos švietimo centro. Kelionės išlaidas dalyviai susimoka patys. Vilkaviškio mieste.

 

NUOTOLINIO MOKYMO KURSAI


Nuo 6 d.  Ugdymo įstaigų pedagogams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, 80 val. kursai ,,Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“. Lektorė – Diana Užgirienė, Varėnos švietimo centro metodininkė.

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI


Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakingas asmuo

Gegužės 15 d.

10 val.

5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada

Iš kiekvienos klasės gali dalyvauti po vieną – penktos, šeštos, septintos ir aštuntos klasės mokinį.

Mokinius registruoti iki gegužės 10 d.

svietimo.centras@varena.lt

 

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Rasa Valentukevičienė

 

PARODOS

 

Gegužės mėn. Varėnos miesto ir rajono ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbelių paroda „Aš galiu“Darbelius parodai pristatyti į Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrių (J. Basanavičiaus g. 9, Varėna – iš kiemo pusės) iki gegužės 6 d. Atsakinga – Gražina Maziukienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialioji pedagogė metodininkė. Varėna švietimo centre.

9 d. 13 val. Lietuvių keliautojo, mokslininko, antropologo, rašytojo, žurnalisto ir vieno pirmųjų lietuvių esperantininkų Antano Poškos gyvenimo akimirkų fotografijų paroda. Prezentaciją apie A. Pošką pristatys Valkininkų gimnazijos III g. klasės mokiniai Laurynas Solovjovas ir Gintarė Mickevičiūtė. Varėnos švietimo centre.

9 d. Respublikinis priešmokyklinio ugdymo vaikų piešinių konkursas „Jei sportuosiu – augsiu sveikas“. Piešinius konkursui pristatyti paštu arba tiesiogiai į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelį-darželį (Parko g. 6, Varėna) iki gegužės 1 d. Piešiniai pateikiami A4 formatu (ne daugiau 1-3 darbeliai iš įstaigos). Organizatorius Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis.

Birželio 3 d. Respublikinis vaikų piešinių konkursas-paroda „Laiminga vaikystė mažųjų akimis“. Kūrybiniai darbai siunčiami paštu arba pristatomi organizatoriams iki gegužės 29 d. adresu Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Parko g. 6, Varėna, LT-65192. Piešinių konkurso-parodos nuostatus rasite svetainėje www.varenossc.lt. Organizatorės: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Irena Romaškienė ir vyresnioji auklėtoja Silva Mikučionytė-Bingelienė.

 

KITI RENGINIAI

 

2 d. 8 val.  Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) kokybės ir teikimo procesų stebėsena bei vertinimas“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Dalius Serafinas ir dr. Dangis Gudelis. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

8 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) kokybės ir teikimo procesų stebėsena bei vertinimas“. Lektoriai: dr. Dangis Gudelis, Kęstutis Jasiūnas. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA


 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

-

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.30-14.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

-

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

11.00-11.30 val.;

13.30-14.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

-

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

2, 14 d. 8-12 val. Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

7 d. 8-12 val.  Marcinkonių pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

9, 16, 28 d.       

8-12 val.  Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

14 d. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokinių intelektinių gebėjimų įvertinimas. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje.

23 d. 8-12 val. Merkinės lopšelio-darželio mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

29 d. Kauno Veršvų gimnazijos mokinių intelektinių gebėjimų įvertinimas. Kauno Veršvų gimnazijoje.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

 

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

7, 14, 21, 28 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

 

 

8, 15, 22, 29 d. 16 val.  „Eurovizijos belaukiant“.

Klausysime ir aptarsime konkurso dalyvius ir dainas.

 

2, 9, 16, 23, 30 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

 

3, 10, 17, 24, 31 d. 17 val. „Kino popietės“.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

 

4, 11, 18, 25 d. 14 val. Veiklos lauke.

Lauko žaidimai, išvykos, žygiai.

 

Projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai“ veiklos

Užimtumo tarnyboje prie LR SADM Varėnos skyriuje:

Gegužės mėn. Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje:

10 d.  Teatro grupės „Klasiokai“ pasirodymas (Varėnos kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 2).

15 d. 14 val.  Konkursas „Dainos kaip dienos“ ir teatro grupės „Klasiokai“ pasirodymas (Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, J. Basanavičiaus g. 17).

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje:

Du kartus per savaitę Žygiai su šiaurietiškomis lazdomis (esant galimybėms).

Varėnos sporto centre:

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

 

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

 

Pirmadieniais ir penktadieniais

Pagalba mokiniams Varėnos rajono Matuizų pagrindinėje mokykloje ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Gegužės mėn. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Savanorių mokymai tema „Darbo su vaikais ypatumai“. Varėnos švietimo centre.

Gegužės mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Gegužės mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

 

 

Varėnos švietimo centro metodininkė,

pavaduojanti Švietimo centro direktorę                                                  Rasa Valentukevičienė

 

 

 

 

 

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

el. p. svietimo.centras@varena.lt

 

 

Ugdymo įstaigų vadovams

 

 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BALANDŽIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. V-5-73

Varėna

 

Informuojame, kad balandžio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

 

SEMINARAI

 

10, 11 d.  9 val.  Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovams stažuotė Varėnos rajono ugdymo įstaigose „Santykiai siekiant vaiko pažangos“. Lektoriai: stažuotojus priimančių įstaigų vadovai ir darbuotojai. Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijose, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje, Varėnos technologijos ir verslo mokykloje, Varėnos švietimo centre.

24 d. 8 val. Bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir neformaliojo švietimo įstaigų pavaduotojams ugdymui ir Metodinių tarybų pirmininkams 8 akad. val. seminaras „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė.  Seminaras nemokamas.

25 d. 10 val. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Įtraukusis ugdymas. Įtraukiojo ugdymo metodai“. Lektorė – Asta Cijūnaitienė, Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė, Trakų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 15.60 Eurų.

30 d. 8-17 val. Varėnos  rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams 8 val. mokymai, skirti susipažinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 eurai.

 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

3 d. 11 val.  Pradinių klasių mokytojams atvira veikla pirmos klasės mokiniams „Abėcėlės šventė“. Šventę ves: Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojos metodininkės Neringa Saldienė ir Valentina Čepaitienė. Varėnos viešojoje bibliotekoje.

9 d. 9-12 val.  Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui forumas „Nuolatinis mokyklų tobulinimas: metodai ir vadovo vaidmuo“ I diskusijos tema „Ar mokytojo profesinis tobulėjimas veda link pamokos kokybės“. Forumą ves – Janina Šimelionienė, Varėnos švietimo centro direktorė. Medžiaga pasiruošimui: įstaigos įsivertinimo ir pedagogo profesinės ūgties planavimo informacija, tinklapis http://www.svietimonaujienos.lt/mokytojo-profesinis-tobulejimas-remiantis-mokyklu-isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo-duomenimis/ Varėnos švietimo centre.

16 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams filmuotos atviros veiklos „Gaidžiuko šeimyna“ stebėjimas ir aptarimas. Atsakingos: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Lina Alubauskienė ir  vyresnioji auklėtoja Valentina Kvaraciejienė;

                      Pranešimą „Švenčių patrauklumas vaikams“, skaitys Valentina Kvaraciejienė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio vyresnioji auklėtoja. Varėnos švietimo centre.

18 d. 14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams filmuotų užsiėmimų „Garsų mokymas“, „Naminiai gyvūnai“ ir „Naminiai paukščiai“ stebėjimas ir analizė. Atsakingos: Aušra Sukackienė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio logopedė metodininkė ir Inga Sereičikienė, Varėnos švietimo centro vyresnioji specialioji pedagogė; Varėnos švietimo centro specialiosios pedagogės metodininkės Gražinos Maziukienės ir vyresniosios specialiosios pedagogės Ingos Sereičikienės bei Varėnos „Ryto“ progimnazijos logopedės metodininkės Vidutės Zubrienės metodinių priemonių, leidinių pristatymas ir aprobavimas. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje.

Gegužės 3 d.

9.30 val.   Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo (muzikos) metodinė diena „Augu su muzika“. Informacija teikiama tel. +370 675 40043 arba el.p. nerijus.bakula@gmail.com. Metodinei dienai parengti žodinius, stendinius arba vaizdo pranešimus, ugdymo priemones. Pranešimų trukmė iki 10 min. Stendinius pranešimus atsinešti renginio dieną prieš registracijos pradžią. Užpildytą paraišką pateikti iki 2019 m. balandžio 26 d. el. p. nerijus.bakula@gmail.com. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (Parko g. 6, Varėna).

Gegužės 9 d.

10 val.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikų komandoms respublikinis konkursas „Futboliukas – mano draugas“. Veiklą ves: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio neformalaus ugdymo (kūno kultūros) vyresnioji mokytoja Ineta Balkuvienė, vyresnioji auklėtoja Alė Uždavinienė ir auklėtoja Edita Nekrevičienė. Registruotis būtina iki balandžio 24 d. tel. 8-610-40932 arba el.p. aleuzd@gmail.com. Komandą sudaro 3 vaikai. Komandos pasiruošia prisistatymą ar savo šūkį. Vyks Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio kieme.

Gegužės 9 d. Respublikinis priešmokyklinio ugdymo vaikų piešinių konkursas „Jei sportuosiu – augsiu sveikas“. Piešinius konkursui pristatyti paštu arba tiesiogiai į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelį-darželį (Parko g. 6, Varėna) iki gegužės 1 d. Piešiniai pateikiami A4 formatu (ne daugiau 1-3 darbeliai iš įstaigos). Organizatorius Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis. 

 

KURSAI

 

Balandžio mėn. Renkama grupė į kursus „Komunikacija anglų kalba B1 lygis“. Tikslinė grupė – ugdymo įstaigų vadovai. Registruotis tel. (8 310) 31 534.

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val.  Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba pradedantiesiems 1-7 moduliai“. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

17.15-19.15 val. Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.3. lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val. Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. vokiečių kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17-19 val.  Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. anglų kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Balandžio 2 d.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė

Gegužės 15 d.

Biologijos 5-8 klasių  mokinių biologijos olimpiada

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Rasa Valentukevičienė

 

KITI RENGINIAI

 

4 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Viešųjų ir administracinių paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) vadyba“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Dangis Gudelis ir doc. dr. Andrius Stasiukynas. Varėnos švietimo centro kompiuterinėje salėje.

4 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

11 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Viešųjų ir administracinių paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) vadyba“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Dangis Gudelis ir doc. dr. Andrius Stasiukynas. Varėnos švietimo centro kompiuterinėje salėje.

11 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

17 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams (vieno langelio principu asmenis aptarnaujantiems darbuotojams) „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

18 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams (administracijos vadovams, skyrių vedėjams, paslaugų vadovams) „Viešųjų ir administracinių paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) vadyba“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Dangis Gudelis ir doc. dr. Andrius Stasiukynas. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

2, 9, 16 d.

8-12 val.   Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir   tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

4, 11 d.

8-12 val.  Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

18, 30 d.

8-12 val. Žilinų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

23, 25 d.

8-12 val.  Vilniaus rajono Riešės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val

.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

-

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.30-14.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

-

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

11.00-11.30 val.;

13.30-14.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

-

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

 

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

2, 9, 16, 23, 30 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

3, 10, 17, 24 d. 15 val. Eurovizijos belaukiant.

Eurovizijos dainų konkurso dalyvių muzikinių klipų peržiūra.

4, 11, 18, 25 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

5, 12, 19, 26 d. 17 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

6, 13, 20, 27 d. Veiklos lauke.

Lauko tenisas, smiginis, krepšinis ir t.t.

Projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai“ veiklos:

Varėnos užimtumo tarnyboje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Spektaklio „Klasiokai“ repeticijos.

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Du kartus per savaitę  Žygiai su šiaurietiškomis lazdomis (esant galimybėms).

Varėnos sporto centre

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

 

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

 

28 d.  15 val.            Projekte „Mokomės mokytis matematikos“ dalyvaujančių mokyklų mokytojams geroji patirtis.

Penktadieniais        Pagalba mokiniams Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje.

Pirmadieniais          Pagalba mokiniams Matuizų pagrindinėje mokykloje.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Antradieniais ir

trečiadieniais

16-18 val. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Skaitmeninio raštingumo mokymai. Lektorė – Vilija Jurgelevičienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Varėnos švietimo centre.

Balandžio mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Balandžio mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

6 d. 10 val. Dalyvavimas pasaulinės sveikatos dienos „Sveikata visiems“ renginyje. Vilniaus Vingio parke. Išvykstame nuo Švietimo centro 8.30 val.

9 d. 10 val.  Pėsčiųjų žygis „Pavasario beieškant...“. Maršrutu Varėna-Mergežerio ežeras-Žiežulio ežeras-Varėna. Renkamės prie Švietimo centro 10 val. Atsakinga – Lygija Bereznevičienė.

25 d. 13 val. Gydytojo paskaita „Imuninės sistemos įtaka onkologiniams susirgimams“. Lektorius – Tomas Vilūnas, natūralios medicinos sveikatos centro „Vilcacora“ vadovas, gydytojas nutriciologas, natūropatas, diagnostas.

 

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 12 val. Mankšta.

 

Trečiadieniais 10 val. Rankdarbiai.

 

Trečiadieniais 15 val. Keramika.

 

Ketvirtadieniais 13 val. Dainavimas.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                Janina Šimelionienė

 

 

 

 

 

 

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

el. p. svietimo.centras@varena.lt

 

 

Ugdymo įstaigų vadovams

 

 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KOVO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. vasario 28 d. Nr. V-5-58

Varėna

 

Informuojame, kad kovo mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

13 d. 12 val.  Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokytojams „Mokinio pažangos stebėjimo sistema“. Lektorė – Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Seminaro kaina 15,60 Eur.

19 d. 8-17 val.  Varėnos  rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams 8 val. mokymai, skirti susipažinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 eurai. Nukeliamas į balandžio mėn.

21 d. 9-16.30 val. Vaiko gerovės komisijų nariams bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams „Savižudybių prevencinės programos įgyvendinimas mokykloje“ III užsiėmimas. Lektorė –  Rasa Kuodytė-Kazielienė. Varėnos švietimo centre. Organizatoriai Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

22 d. 13 val. Pradinių klasių mokytojamsKokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas?. Lektoriai: dr. Saulius Žukas, Rita Mikelionytė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 Eur.

27, 28 d. 9.30 val. Neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjams (kultūros centro, bibliotekų, muziejų, nevyriausybinių organizacijų, ugdymo įstaigų, verslo atstovams) ne vyresniems kaip 54 metų amžiaus projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtros suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ 16 akad. val. seminaras „Suaugusiųjų švietimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Lektorius – Vytautas Stankevičius, projektų valdymo centro direktorius. Varėnos švietimo centre. Seminaras nemokamas.

28 d. 12 val. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokytojams „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikinėje organizacijoje. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai mokykloje kurti“. Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, lektorė, švietimo ir verslo konsultantė, praktikė, žurnalistė. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Seminaro kaina 15,60 Eur.

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI


Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Kovo 4 d.

9 val.

25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.)

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla (Varėnos „Ryto“ progimnazijoje)

Vilija Latvienė

Kovo 5 d.

9 val.

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

Dalyvių registracija iki vasario 28 d. el. paštu vildora@gmail.com

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė

Kovo 12 d.

31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.)

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

 

Elzė Vilčinskienė

Kovo 21 d.

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA Lietuvoje

Varėnos rajono ugdymo įstaigose

Elzė Vilčinskienė

Kovo 26 d.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė

 

KURSAI

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val. Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba pradedantiesiems 1-7 moduliai“. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

17.15-19.15 val. Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.3. lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val. Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. vokiečių kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17-19 val. Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. anglų kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

 

PARODOS

 

Kovo mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų bei pedagogų fotografijų paroda „Paberkim trupinėlių...“. Parodos organizatorės: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojos Lina Grimutienė ir Gražina Žalienė. Varėnos švietimo centre.

 

METODINĖS DIENOS

 

28 d. 14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams metodinė diena Varėnos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Darželio logopedžių Ingos Sereičikienės ir Aušros Sukackienės filmuotų užsiėmimų stebėjimas ir analizė. Nukeliama į balandžio mėnesį.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

5, 12 d. 8-17 val. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

19, 21, 26, 28 d.

8-17 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

-

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-13.30 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

-

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-13.30 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.

 

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

 

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

5, 12, 19, 26 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

 

6, 13, 20, 27 d. 17 val.  „Pajudėk“.

Užsiėmimai vyks gimnastikos salėje.

 

7, 14, 21, 28 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės pa

tirtimi ir receptais.

 

1, 8, 15, 22, 29 d. 17 val. „Šokiai“.

Jaunuoliai rinksis sau patinkančią muziką, šoks.

 

2, 9, 16, 23, 30 d. 14 val. Šeštadieninės kino popietės.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra. 

 

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

 

Pirmadieniais ir penktadieniais

Pagalba mokiniams Varėnos rajono Žilinų ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinėse mokyklose.

 

27 d.  Projekte dalyvaujančių mokyklų atstovams sambūris „Draugė“.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Antradieniais ir

ketvirtadieniais 17-19 val.                    

Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus „Bendravimo vokiečių kalba mokymai“. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Varėnos švietimo centre.

4, 18, 25 d.

16 val. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Socialinių gebėjimų ugdymo mokymai (Fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas). Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

18, 25 d. 15 val.       Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos ugdymo mokymai. Lektorė – Laima Saviščevienė, sertifikuota amatų meistrė. Varėnos švietimo centre.

Antradieniais ir

trečiadieniais  Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus

 Skaitmeninio raštingumo mokymai. Lektorė – Vilija Jurgelevičienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Varėnos švietimo centre.

Kovo mėn.  Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Kovo mėn.  Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

8 d. 13 val.               Moters dienos šventė.

 

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 12 val. Mankšta.

 

Trečiadieniais 10 val. Rankdarbiai.

 

Trečiadieniais 15 val. Keramika.

 

Ketvirtadieniais 13 val. Dainavimas.

 

 

Direktorė                                                                                                Janina Šimelionienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534


 

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

el. p. svietimo.centras@varena.lt

 

 

Ugdymo įstaigų vadovams

 

 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SAUSIO MĖNESĮ PLANAS

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. V-5-345

Varėna

 

Informuojame, kad sausio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

10 d. 12 val.  Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojams „Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas“. Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.

26, 27 d. 9 val.Varėnos sporto centro savanoriams „Asmenins efektyvumas dirbant su negalią turinčiais asmenimis“. Lektoriai: Vega Dikčienė, psichologė; Artūras Sujeta, mitybos ir sveikos gyvensenos specialistas; Agnė Juodytė, kinezeterapeutė. Varėnos švietimo centre

29 d. 9 val.  Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistams „Ugdymo programos pritaikymo autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ypatumai ir efektyvi inkliuzija“. Lektorė – Eglė Kairelytė-Sauliūnienė, VšĮ „Abos centras“ direktorė. Varėnos švietimo centre.     

30 d. 11 val. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistams „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, probleminis elgesys ir jo keitimo bei valdymo ypatumai“ . Lektorė – Eglė Kairelytė-Sauliūnienė, VšĮ „Abos centras“ direktorė. Varėnos švietimo centre.

 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

17 d. 14 val.             Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams „Informacinių technologijų konkurso organizavimo aspektai“. Atsakinga – Renata Babravičienė, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje.

24 d. 13 val.             Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams paskaita „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas“.  Paskaitą skaitys: Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė ir Laimutė Lukošiūnienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistės. Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelyje-darželyje.

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI


Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Sausio 8 d.

9 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

 

Dalyvių registracija iki sausio 4 d. el. p. vildora@gmail.com

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Vilija Latvienė

Sausio 10 d.

14 val.

48 tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

 

Rašinius pristatyti iki sausio 8 d.

Dalyvių registracija iki sausio 4 d. el. p. elzevil@gmail.com

 

Varėnos švietimo centras

Elzė Vilčinskienė

Sausio 11 d.

57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Dalyvių registracija iki sausio 9 d. el. p. rimvai64@yahoo.com

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rima Svirskienė

Sausio 16 d.

68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 11 d. el. p.

rimvai64@yahoo.com

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rima Svirskienė

Sausio 18 d.

52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Dalyvių registracija iki sausio 16 d. el. p.

rimvai64@yahoo.com

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rima Svirskienė

Sausio 24 d.

Lietuvos kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams

Dalyvių registracija iki sausio21 d. el. p. elzevil@gmail.com

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Elzė Vilčinskienė

Vasario 1 d.

67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 28 d. el. p.

 elzevil@gmail.com

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Elzė Vilčinskienė

Vasario 1 d.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Dalyvių registracija iki sausio 28 d. el. p.

elzevil@gmail.com

 

Varėnos technologijos ir verslo mokykloje

Elzė Vilčinskienė

Vasario 6 d.

7-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.)

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Elzė Vilčinskienė

Vasario 12 d.

26-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.)

 

Vilija Latvienė

Vasario 15 d.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

 

Elzė Vilčinskienė

 

KITI RENGINIAI

 

17 d. 9 val.               Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

22 d. 10 val.             Projekto „Lyderių laikas3“ kūrybinės grupės konsultacinis užsiėmimas.

 

METODINĖS DIENOS MOKYKLOMS

 

10 d.  Varėnos „Ryto“ progimnazijos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

15 d. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

22 d. Matuizų pagrindinės mokyklos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

10, 15 d. 8-17 val. Perlojos daugiafunkcio centro mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

17, 22 d. 8-17 val. Valkininkų gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

-

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

-

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

-

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

10.00-12.00 val.

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00- 17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

12.45-17.00 val.

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

10.00-12.00 val.

13.00-14.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

9.00-13.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.

-

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

 

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

25 - 27 d. Dalyvavimas tarptautinėje laisvalaikio ir turizmo parodoje „Adventur 2018“.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

8, 15, 22, 29 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

 

2, 9, 16, 23, 30 d. 17 val.  „Aerobika su Živile“.

Gimnastikos salėje vyks aerobikos užsiėmimai.

 

3, 10, 17, 24, 31 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

 

4, 11, 18, 25 d. 15 val. „Istorijos nublokšti“.

Įdomieji istorijos faktai, diskusijos įvairiomis temomis, istorinių filmų peržiūra.

 

5, 12, 19, 26 d. 14 val. Šeštadieninės kino popietės.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

 

Projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai“ veiklos:

 

Varėnos užimtumo centre

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Konkurso „Dzūkiškos variacijos“ organizavimas.

Konkurso „Dainos kaip dienos“ organizavimas.

 

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Žygių su slidėmis organizavimas (esant palankioms oro sąlygoms).

 

Varėnos sporto mokykloje

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

 

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

 

Pirmadieniais ir penktadieniais

                                 Pagalba mokiniams Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje, Matuizų pagrindinėje mokykloje; Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinėje mokykloje ir Žilinų pagrindinėje mokykloje.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Sausio mėn.             Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Sausio mėn.             Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 10 val. Rankdarbiai.

 

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 12 val. Mankšta.

 

Ketvirtadieniais 13 val. Dainavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                Janina Šimelionienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534